در آموزش زیر سعی بر آن شده ک تمامی دستورات لازم فست بوت برای حذف اکانت گوگل و فلش هواوی را جمع آوری کنیم     fastboot oem Fastboot oem boot boot.img fastboot oem wrefuse fastboot oem rdefuse fastboot oem efuse_ fastboot oem uart ... بیشتر بخوانید