در آموزش زیر سعی بر آن شده ک تمامی دستورات لازم فست بوت برای حذف اکانت گوگل و فلش هواوی را جمع آوری کنیم  fastboot oemFastboot oem boot boot.imgfastboot oem wrefuse fastboot oem rdefuse fastboot oem efuse_ fastboot oem uart ... بیشتر بخوانید