شرکت قطعات و تعمیرات موبایل آسان جی اس ام

آموزش دستورات FASTBOOT برای فلش هواوی و حذف گوگل اکانت

در آموزش زیر سعی بر آن شده ک تمامی دستورات لازم فست بوت برای حذف اکانت گوگل و فلش هواوی را جمع آوری کنیم

 

fastboot oem

Fastboot oem boot boot.img

fastboot oem wrefuse
fastboot oem rdefuse
fastboot oem efuse_
fastboot oem uart enable / disable
fastboot oem read_bsn
fastboot oem read_die_id
fastboot oem delete_emmc_all
fastboot oem dump ptn
fastboot oem rw
fastboot oem wr
fastboot oem get-build-number
fastboot oem memcpy_count
Fastboot oem watchdog
fastboot oem ramdump Inherit all / fastboot / linux
fastboot oem checkemmc
fastboot oem jtagtosd
fastboot oem djtagtosd
fastboot oem coresight
fastboot oem led_vibrator_test
fastboot oem battery_present_check
fastboot oem change_emmc_bus_mode
Fastboot oem dmatest
fastboot oem get_socid
fastboot oem seccfg
fastboot oem ddrtest
fastboot oem lowpower
fastboot oem emmc_diag
fastboot oem emmc-dump
fastboot oem linux
fastboot oem cmdline
fastboot oem lock-state info
fastboot oem hwdog certify start
fastboot oem flash fastlock
fastboot oem hwdog certify close
fastboot the get-Bootinfo oem Place
Fastboot oem Place lands check-Rootinfo
Fastboot oem Place Relock
Fastboot oem Place lands check-Image
Fastboot oem Place Flashing lock on
Fastboot oem Place Hwdog Certify piece
Fastboot oem Place Emmc_diag
Fastboot Get_key_version oem Place
Fastboot oem Place Getpsid
Fastboot oem Place the get-Build-Number
Fastboot oem get-product-model
fastboot oem get-lockstate
fastboot oem sec_unlock
fastboot oem sec_relock
Fastboot oem get_hwnff_ver
fastboot oem frp-erase
fastboot oem frp-unlock

Fastboot getvar

Fastboot Getvar Emmc_clr_writeprot
Fastboot Getvar Emmc_set_writeprot
Fastboot Getvar Ptable
Fastboot Getvar cmd ,
Fastboot Getvar Resize
Fastboot Getvar Ddrid
Fastboot Getvar Emmcid
Fastboot Getvar Memory_num
Fastboot Getvar Serialno
Fastboot Getvar Product Name
Fastboot Getvar VerifyPartition
Fastboot Getvar Nve
Fastboot Getvar Call
Fastboot Getvar Memory_info_
Fastboot Getvar Emmc
Fastboot Getvar memory for
Fastboot Getvar Version
fastboot getvar rescue_version
fastboot getvar rescue_phoneinfo
fastboot getvar vendorcountry
fastboot getvar rescue_ugs_port
fastboot getvar rescue_enter_recovery
Fastboot getvar max-download-size
fastboot getvar error_print
fastboot getvar partition-type rescue_recovery
fastboot getvar

Fastboot flash

Flash Device_validation Fastboot
Fastboot Flash System
Fastboot Flash the cache
Fastboot Flash Boot
Fastboot Flash Ptable
Fastboot Flash Recovery

 

دیدگاه‌ها 0

*
*