نمایش 289–296 از 305 نتایج


  • آی سی هارد KMQ310006A-B419

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SAMSUNG
   • کلی-برند-ها:  SAM E5 و…
   0
  • آی سی هارد KMQ31000SM-B417

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SAMSUNG
   • کلی-برند-ها:  A3 2015 و…
   0
  • آی سی هارد KMQ82000SM-B418

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SAMSUNG
   • کلی-شماره-فنی:  KMQ82000SM-B418
   0
  • آی سی هارد KMQ72000SM-B316

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SAMSUNG
   • کلی-شماره-فنی:  KMQ72000SM-B316
   0
  • آی سی هارد KLMAG2WEMB-B031

   ویژگی‌ها
   • مشخصات آی سی.نوع پایه:  153/169
   0
  • آی سی هارد KLMAG2GEND-B031

   ویژگی‌ها
   • مشخصات آی سی.نوع پایه:  153/169
   0
  • آی سی هارد KMQNW000SM-B316

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SAMSUNG
   • کلی-ظرفیت:  8G
   0
  • آی سی هارد H9TQ17ABJTMC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-برند-ها:  HUAWEI P8 LITE HTC 820s/PA holly u19 و…
   0