نمایش 297–304 از 305 نتایج


  • آی سی هارد H9TQ17ABJTAC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-شماره-فنی:  H9TQ17ABJTAC
   0
  • آی سی هارد H9TQ18ABJTMC

   ویژگی‌ها
   • مشخصات آی سی.نوع پایه:  153/169
   0
  • آی سی هارد H26M41103HPR

   ویژگی‌ها
   • مشخصات آی سی.نوع پایه:  153/169
   0
  • آی سی هارد H9TQ64ABGTMC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  153/169
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-برند-ها:  DESIRE 626/SAM J200 و…
   0
  • آی سی هارد H26M64003DQR

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  153/169
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-برند-ها:  HTC M7 و…
   0
  • آی سی هارد H9TQ65A8GTMC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-شماره-فنی:  H9TQ65A8GTMC
   0
  • آی سی هارد H9TQ64A8GTAC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  221
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-شماره-فنی:  H9TQ64A8GTAC
   0
  • آی سی هارد H9TP32A8JDDC

   ویژگی‌ها
   • آی-سی-نوع-پایه:  162/186
   • کلی-آیسی:  آی سی پروگرام شده, آی سی خام
   • کلی-برند:  SK Hynix
   • کلی-شماره-فنی:  H9TP32A8JDDC
   0