با عرض سلام

 

در این آموزش با رفع ارور های بیشتر بخوانید